Giới tính và sự lãnh đạo

2012 10 23 murphy lisa

Mặc dù không có học thuyết về lãnh đạo theo tình huống nào trực tiếp đề cập tới vấn đề giới tính, nhưng người ta đã  mở rộng phạm vi nghiên cứu trên cơ sở so sánh sự lãnh đạo của nam giới và phụ nữ bởi vì trong những năm gần đây phụ nữ đang nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí lãnh đạo của tổ chức, cho nên việc quan tâm đến vấn đề này là điều cần thiết.

Các nghiên cứu về giới tính và sự lãnh đạo đã rút ra hai kết luận quan trọng:

– Thứ nhất, phong cach lãnh đạo của phụ nữ và nam giới có xu hướng giống nhau nhiều hơn là khác nhau.

– Thứ hai,  sự khác nhau tập trung ở chỗ: nữ giới thích kiểu lãnh đạo dân chủ hơn, trong khi đó nam giới lại ưa kiểu lãnh đạo định hướng.

Sự giống nhau giữa nam giới và phụ nữ trong lãnh đạo hoàn toàn không đáng ngạc nhiên. Những người thông tin, tự tin, nhanh nhẹn, xã giao tốt có thể được coi là có khả năng lãnh đạo và được khuyến khích theo đuổi sự nghiệp mà ở đó họ có thể phát huy sự lãnh đạo.

Các tổ chức đều muốn tuyển chọn và tiến cử vào vị trí lãnh đạo những người có năng lực lãnh đạo. Chính vì vậy, nếu không xét đến giới tính thì những người có vị trí lãnh đạo trong các tổ chức có chiều hướng giống nhau nhiều hơn là khác nhau.

2012 10 23 murphy lisa

Tuy nhiên, phong cách lãnh đạo của nam giới và phụ nữ cũng có những điểm khác nhau. Phụ nữ khuyến khích sự tham gia, chia sẻ quyền lực, thông tin và cố gắng phát huy khả năng của người dưới quyền. Họ muốn lãnh đạo thông qua và dựa vào khả năng thu hút mọi nhân viên về chuyên môn, quan hệ, kỹ năng giao tiếp. Trái lại, nam giới thường sử dụng kiểu chỉ đạo ra lệnh kết hợp với kiểm soát. Họ dựa vào quyền lực có được trong vị trí của mình để làm cơ sở gây ảnh hưởng.

Ngày nay, trong các tổ chức, sự mềm dẻo trong quản lý, sự phân chia công việc theo nhóm, việc chia sẻ thông tin giữa các đồng nghiệp đang thay thể các cơ cấu cứng nhắc của chủ nghĩa cá nhân cạnh tranh, sự kiểm soát và bí mật.

Các nhà quản lý có hiệu quả lắng nghe, thúc đẩy và ủng hộ nhân viên của họ. Nhiều phụ nữ làm các công việc này tốt hơn nam giới. Ngoài ra phụ nữ cũng thường thương lượng có hiệu quả  hơn nam giới bởi vì họ ít tập trung vào sự chiến thắng, thất bại và cạnh tranh. Họ có chiều hướng thực hiện thương lượng trong xu thê tiếp tục duy trì mối quan hệ.

 

5/5 - (1 bình chọn)

mã giảm giá lazada hôm nay

Trả lời