Những nét khác biệt giữa thực tập sinh và tu nghiệp sinh tại Nhật Bản

su khac biet

Contents

1. Chương trình tu nghiệp sinh

Khái niệm: 

Tu nghiệp sinh là chương trình tiếp nhận người lao động nước ngoài và hỗ trợ cho họ học tập những kỹ thuật, kỹ năng và kiến thức về nghề nghiệp cũng như các ngành sản xuất của Nhật Bản trong vòng 1 năm.

Địa điểm:

Là các xí nghiệp, nhà máy tại Nhật Bản

Tư cách lưu trú:

Khi tham gia chương trình tu nghiệp sinh thì những người tham gia sẽ được cấp lưu trú dưới tư cách Tu nghiệp

Nói chung tu nghiệp nghĩa là giảng dạy tiếng Nhật, văn hóa, các quy tắc lao động – làm việc, huấn luyện về sản xuất và một số nội dung khác.

Tu nghiệp thực tế:

làm việc thực tế tại các cơ sở sản xuất, xí nghiệp theo đúng kỹ năng đã học

Thời gian: từ 6 tháng đến 1 năm

2. Thực tập sinh kỹ năng

Khái niệm:

Thực tập sinh kỹ năng là chương trình giúp tu nghiệp sinh sử dụng những kỹ năng mà mình được học tập và thành thạo để áp dụng vào công việc thực tế tại Nhật Bản với mối quan hệ chủ – thợ.

Nơi làm việc:

Nhà máy, xí nghiệp đã trải qua tu nghiệp

Tư cách lưu trú: 

Chuyển từ tư cách Tu nghiệp sang Hoạt động chỉ định đặc biệt

Thời gian: 

Tổng thời gian thu nghiệp và thực tập sinh kỹ năng không quá 3 năm. Thời gian tu nghiệp dưới 6 tháng sẽ không được tham gia thực tập kỹ năng.

so%20do

Sơ đồ tổng quan hóa về chương trình tu nghiệp sinh và thực tập sinh

Như vậy tổng quan mà nói thì chương trình Tu nghiệp sinh là bước khởi đầu của chương trình Thực tập sinh. Hay nói cách khác, không phải cứ được sang Nhật là ngay lập tức người lao động sẽ làm việc ngay với tư cách công nhân mà họ sẽ phải mất 1 năm để học tập thêm. Sau đó trải qua các kỳ thi hoặc kiểm tra năng lực, nếu các tu nghiệp sinh đạt được trình độ kỹ năng cấp 2 thì mới được tham gia chương trình thực tập sinh kỹ năng

3. Sự khác biệt giữa thực tập sinh và tu nghiệp sinh Nhật Bản

su%20khac%20biet

Hiện có tổng số 63 ngành nghề với 116 loại hình công việc được phép chuyển từ tu nghiệp sang thực tập sinh kỹ năng

Sự khác biệt sẽ dựa vào các yếu tố sau:

– Tu nghiệp sinh là đối tượng học tập chứ không phải lao động nên không phải áp dụng luật Lao động và được đối xử và bảo hộ theo luật nhập cảnh của Nhật Bản.

– Thực tập sinh là những tu nghiệp sinh sau khi đã kết thúc thời gian học tập (1 năm) và đạt được trình độ năng lực cấp 2 (trường hợp này sẽ qua kỳ thi hoặc kiểm tra) sẽ được tiếp tục lao động tại đơn vị thực tập với tư cách là công nhân lao động.

– Tiền lương: tu nghiệp sinh được nhận trợ cấp sinh hỏa còn thực tập sinh nhận lương theo hợp đồng.

– Bảo hiểm: tu nghiệp sinh được áp dụng tiền trợ cấp quốc gia, bảo hiểm sức khỏe quốc gia và phải tham gia bảo hiểm tư nhân. Trong khi thực tập sinh bắt buộc tham gia Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm lao động.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời