So sánh Incoterms 2000 và Incoterms 2010

Incoterms 2010

Incoterms 2010 có hiệu lực ngày 01/01/2011 với những sửa đổi, bổ sung, cập nhật so với những thay đổi trong thương mại quốc tế. Bài viết dưới đây giới thiệu một số điểm giống nhau và khác nhau giữa Incoterms 2010 và Incoterms 2011 nhằm giúp người làm công tác xuất nhập khẩu kịp thời cập nhật các quy định mới và vận dụng linh hoạt các tập quán thương mại quốc tế.

Incoterms-2010

So sánh Incoterms 2000 và Incoterms 2010

Contents

Điểm giống nhau của Incoterms 2000 và Incoterms 2010

– Có 07 điều kiện thương mại: EXW, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP
– Khuyến cáo áp dụng phương tiện thủy đối với các điều kiện: FAS, FOB, CFR, CIF
– Áp dụng với các loại phương tiện vận tải và giao nhận vận tải đa phương thức đối với các điều kiện: CPT, CIP, DDP
– Cả Incoterms 2000 và Incoterms 2010 đều không phải là luật. Các bên có thể áp dụng hoàn toàn, hoặc có thể áp dụng một phần, nhưng khi áp dụng ghi rõ trong hợp đồng ngoại thương, những điều áp dụng khác đi nhất thiết phải mô tả kỹ trong hợp đồng ngoại thương

Điểm khác nhau giữa Incoterms 2000 và Incoterms 2010

STT

Tiêu chí so sánh

Incoterms 2000

Incoterms 2010

1Số các điều kiện thương mại13 điều kiện11 điều kiện
2Số nhóm được phân04 nhóm02 nhóm
3Cách thức phân nhómTheo chi phí giao nhận vận tải và địa điểm chuyển rủi roTheo hình thức vận tải: thủy và các loại phương tiện vận tải
4Nghĩa vụ liên quan đến đảm bảo an ninh hàng hóaKhông quy địnhCó qui định A2/B2; A10/B10
5Khuyến cáo nơi áp dụng IncotermsThương mại quốc tếThương mại quốc tế và nội địa; sử dụng trong các khu ngoại quan
6Quy định về chi phí có liên quanKhông thật rõKhá rõ: A4/B4 & A6/B6
7Các điều kiện thương mại DES, DEQ, DAF, DDU Không
8Các điều kiện thương mại: DAT, DAPKhông
9Nơi chuyển rủi ro của điều kiện FOB, CFR, CIFLan can tàuHàng xếp xong trên tàu
10Quy định phân chia chi phí khi kinh doanh theo chuỗi (bán hàng trong quy trình vận chuyển)Không

 

Trả lời