Sự khác nhau giữa EXPERT và SPECIALIST

Expert (nhấn mạnh vần đầu) và specialist đều có chung nghĩa là chuyên gia, chuyên viên, nhà chuyên khoa trong một ngành nào đó mà việc hiểu biết do huấn luyện hay kinh nghiệm, nhưng hai từ cũng có nghĩa khác nhau.

Expert: dùng để chỉ nhà chuyên môn, uyên bác, có uy tín. (Các đài truyền hình thường mời một expert cho ý kiến về một vấn đề chuyên môn.)

– Legal experts say the ruling will likely be overturned=Những chuyên gia về luật nói rằng bản án rất có thể sẽ bị toà trên bác.

– Mrs. T. is known as an expert in Japanese flower arrangement=Bà T. được biết là một người sành sỏi về nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản.

– Riders in this film are all expert horsemen=Những người cưỡi ngựa đóng phim này đều là những tay thành thạo.

– A chess expert: một người đánh cờ rất giỏi [có thể thay bằng master]

* Expert (tính từ): thành thạo, lão luyện, tài giỏi

– Expert witness: người chuyên môn được toà mời mà kiến thức làm sáng tỏ một khía cạnh của vụ án

– Expert marksman: tay thiện xạ

– Expert advice: ý kiến chuyên môn

* Danh từ là expertise=sự hiểu biết tinh thông. (Expertise nhấn mạnh vần cuối): Landing a plane in fog takes a great deal of expertise=Hạ cánh phi cơ trong sương mù đòi hỏi một kỹ năng thành thạo.

Specialist: chuyên môn, chuyên viên, bác sĩ chuyên ngành, chức hạ sĩ quan chuyên môn trong quân đội Mỹ.

– A telecommunications specialist=Chuyên viên về viễn thông

– He is a specialist in Vietnamese literature=Ông ta là chuyên gia về văn chương Việt.

– Specialist thường dùng với nghĩa bác sĩ chuyên ngành.

– A cancer specialist=bác sĩ chuyên khoa về ung thư=a specialist in oncology. [Không dùng expert trong trường hợp này.]

* Danh từ là specialty:

– Sports medicine is her specialty=Chữa các bệnh gây ra vì tai nạn khi tập thể thao là địa hạt chuyên môn của bà ấy.

– Is your specialty psychology or sociology?=Ðịa hạt chuyên môn của bạn là tâm lý hay xã hội?

Lưu ý: Trong các lớp huấn luyện về kỹ năng, chứng chỉ certified expert cao hơn certified specialist. Specialist còn chỉ một chức hạ sĩ quan trong quân đội Mỹ dành cho những người có bốn năm đại học.

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-10-01 14:20:04.

Trả lời