Sự khác nhau giữa TEAM và GROUP

tải xuống 17 1

Nếu tra từ điển, các bạn sẽ thấy hai từ này đều có nghĩa là “đội, nhóm” nhưng thực ra chúng khác nhau về mặt bản chất.

Từ điển Oxford phiên bản lần thứ 9 định nghĩa hai từ này như sau:

Group: a number of people or things that are together in the same place or that are connected in the same way: là một nhóm người hoặc vật được đặt cùng nhau hoặc được liên kết với nhau theo một cách thức chung.

Team: a group of people who play a particular game or sport against another group of people. Or a group of people who work together at a particular job: một nhóm người thi đấu một game hoặc một môn thể thao nào đó với một nhóm khắc. Hoặc một nhóm người làm việc cùng với nhau trong một công việc nhất định.

Như vậy, “group” chỉ là một nhóm người và vật được tập hợp lại với nhau dựa trên một tiêu chí nào đó như về giống, loài, độ tuổi, giới tính, sở thích … ví dụ: a group of girls/boys/trees/houses. Bạn dùng từ “group” đơn thuần chỉ muốn nhấn mạnh đến những người này hoặc vật này tập hợp lại cùng nhau, có thể đóng góp ý kiến nhưng mang tính chất độc lập hơn là nhóm và không ảnh hưởng lên nhau, ví dụ: She asked her students to get in group of four.

Trong khi đó, “team” ám chỉ đến một đội có nhiều người, cùng nhau hoàn thành một công việc nhất định. Trong một “team” thường sẽ có người đứng đầu “team leader” các thành viên (team members) giữ những chức vụ khác nhau, được phân nhiệm vụ một cách rõ ràng, có trách nhiệm đối với công việc chung, có sự tương tác qua lại, hỗ trợ cho nhau. Từ “team” thường xuất hiện trong các môn thể thao hoặc trong công việc. Ví dụ: a football team, a team of experts, an investigation team …

 

4.5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời