KẾ TOÁN TRƯỞNG HAY TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN.

ke toan tong hop

Trong bất kì công ty hay doanh nghiệp nào cũng cần phải có bộ phận tài chính kế toán, trong đó kế toán trưởng hay Trưởng phòng Tài chính kế toán có vị trí then chốt.Vậy kế toán trưởng có chức năng gì và phải đáp ứng những yêu cầu gì, bài viết sau đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho các bạn.

Hinh2 26.5.17

Trước hết pháp luật Việt Nam quy định về vị trí kế toán trưởng tại Luật kế toán  số: 88/2015/QH13  điều 53 như sau:

“1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.”

Để trở thành kế toán trưởng bạn cần có:

-Có chuyên môn, nghiệp vụ về  kế toán từ bậc trung cấp trở lên ;

-Thời gian công tác thực tế về kế toán là 2 năm đối với người có chuyên môn ,nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và tời gian công tác thực tế ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn ,nghiệp vụ từ bậc trung cấp

-Có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

Hinh1 26.5.17

+Việc làm của  kế toán trưởng  phải thực hiện những công việc sau đây :

-Chịu trách nhiệm hạch toán, quản lý điều hành, rà soát nghiệm thu các hoạt động tài chính, kế toán của công ty.

-Phải đảm bảo việc quản lý tài chính của công ty một cách hiệu quả, tránh sai sót trong tính toán, sổ sách

-Kiểm soát và duy trì các chính sách và thủ tục cần thiết liên quan đến tài chính kế toán thuế.

-Lập báo cáo kết quả hoạt động theo tháng, quý, năm.

-Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và hiểu thấu đáo về những quy định mà nhà nước ban hành.

Đi kèm với những trách nhiệm đặt ra là quyền lợi của người kế toán trưởng . Họ có toàn quyền quyết định trong chuyên môn nghiệp vụ của mình, có quyền yêu cầu các bộ phận khác phối hợp kê khai, trích xuất các hoá đơn chứng từ liên quan và được quyền đề xuất tăng lương, thưởng cho các nhân viên trong bộ phận của mình.

Kế toán trưởng không thể thiếu trong các công ty, doanh nghiệp chính vì vậy để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn về nguồn nhân lực này nhà nước đã cho phép sử dụng dịch vụ thuê kế toán, kế toán trưởng để làm việc. Vì vậy bạn hãy yên tâm khi sử dụng kế toán từ bên ngoài vì đó là hợp pháp nhé

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-10-03 00:56:45.

Trả lời