Những điểm mới trong ISBP 745 so với ISBP 681

tải xuống 2 7
ISBP 745 khẳng định ngay ở phần phạm vi áp dụng rằng ISBP 745 phải được đọc trong mối liên hệ và không tách rời UCP 600
Lời chứng nhận và lời khai (Certifications and Declarations)Giấy chứng nhận, Lời chứng nhận, Lời khai và Tuyên bố (Certificates, Certifications, Declarations and Statements)ISBP 681ISBP 745
ISBP 745 loại bỏ quy tắc 21c của ISBP681 coi Hóa đơn là chứng từ của bên thứ ba.
Ngoài ra, ISBP 745 quy định rõ ràng hơn ISBP 681 về:
ISBP 745 là những đúc kết từ những tranh chấp chứng từ xuất trình theo L/C giữa các ngân hàng và từ những vướng mắc trong thực tế kiểm tra chứng từ xuất trình theo L/C mà các ngân hàng đã phản ảnh và được Ủy ban Ngân hàng ICC cho ý kiến giải đáp trong thời gian qua. ISBP 745 ra đời chắc chắn sẽ góp phần làm giảm những tranh chấp liên quan đến chứng từ.

Trả lời