Sự khác biệt giữa IRR và MIRR

difference between irr

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) cho một kế hoạch đầu tư là tỷ lệ tương ứng với giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến ​​với dòng tiền mặt ban đầu. Mặt khác, Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ được điều chỉnh hoặc MIRR là IRR thực tế, trong đó tỷ lệ tái đầu tư không tương ứng với IRR.

Mỗi doanh nghiệp thực hiện đầu tư dài hạn, vào các dự án khác nhau với mục đích gặt hái lợi ích trong những năm tới. Trong số các kế hoạch khác nhau, doanh nghiệp phải chọn một kế hoạch tạo ra kết quả tốt nhất và lợi nhuận cũng theo nhu cầu của nhà đầu tư. Theo cách này, ngân sách vốn được sử dụng là một quá trình ước tính và lựa chọn các dự án đầu tư dài hạn phù hợp với mục tiêu cơ bản của các nhà đầu tư, tức là tối đa hóa giá trị.

IRR và MIRR là hai kỹ thuật ngân sách vốn đo lường mức độ hấp dẫn đầu tư. Chúng thường bị nhầm lẫn, nhưng có một dòng khác biệt tốt giữa chúng, được trình bày trong bài viết dưới đây.

Contents

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhIRRMIRR
Ý nghĩaIRR là một phương pháp tính toán tỷ lệ lợi nhuận xem xét các yếu tố nội bộ, tức là không bao gồm chi phí vốn và lạm phát.MIRR là một kỹ thuật lập ngân sách vốn, tính toán tỷ lệ hoàn vốn bằng cách sử dụng chi phí vốn và được sử dụng để xếp hạng các khoản đầu tư khác nhau có quy mô tương đương.
Nó là gì?Đó là tốc độ mà NPV bằng không.Đó là tốc độ mà NPV của dòng đầu vào bằng với dòng chảy, tức là đầu tư.
Giả địnhDòng tiền của dự án được tái đầu tư tại IRR của chính dự án.Dòng tiền dự án được tái đầu tư với chi phí vốn.
Độ chính xácThấpTương đối cao

Định nghĩa của IRR

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ, hay còn gọi là IRR, là tỷ lệ chiết khấu mang lại sự bình đẳng giữa giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến ​​và chi phí vốn ban đầu. Nó dựa trên giả định rằng dòng tiền tạm thời ở một tỷ lệ, tương tự như dự án đã tạo ra nó. Tại IRR, giá trị hiện tại ròng của dòng tiền bằng 0 và chỉ số sinh lời bằng một.

Theo phương pháp này, kỹ thuật dòng tiền chiết khấu được tuân theo, xem xét giá trị thời gian của tiền. Nó là một công cụ được sử dụng trong ngân sách vốn quyết định chi phí và lợi nhuận của dự án. Nó được sử dụng để xác định khả năng tồn tại của dự án và là yếu tố định hướng chính cho các nhà đầu tư và tổ chức tài chính.

Phương pháp dùng thử và lỗi được sử dụng để xác định tỷ lệ hoàn vốn nội bộ. Nó chủ yếu được sử dụng để đánh giá đề xuất đầu tư, trong đó so sánh được thực hiện giữa IRR và tỷ lệ cắt giảm. Khi IRR lớn hơn tỷ lệ cắt, đề xuất được chấp nhận, trong khi đó, khi IRR thấp hơn tỷ lệ cắt, đề xuất bị từ chối.

Định nghĩa MIRR

MIRR mở rộng thành Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ đã sửa đổi, là tỷ lệ cân bằng giá trị hiện tại của dòng tiền cuối cùng với dòng tiền mặt ban đầu (năm zeroth). Không có gì ngoài một cải tiến so với IRR thông thường và khắc phục các thiếu sót khác nhau như nhiều IRR được loại bỏ và giải quyết vấn đề tỷ lệ tái đầu tư và tạo ra kết quả, phù hợp với phương pháp giá trị hiện tại ròng.

Trong kỹ thuật này, các dòng tiền tạm thời, tức là tất cả các dòng tiền ngoại trừ dòng tiền ban đầu, được đưa đến giá trị đầu cuối với sự trợ giúp của tỷ lệ hoàn vốn thích hợp (thường là chi phí vốn). Nó lên tới một dòng tiền mặt cụ thể trong năm ngoái.

Trong MIRR, đề xuất đầu tư được chấp nhận, nếu MIRR lớn hơn tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu, tức là tỷ lệ cắt và bị từ chối nếu tỷ lệ thấp hơn tỷ lệ cắt.

Sự khác biệt chính giữa IRR và MIRR

Các điểm được đưa ra dưới đây là đáng kể cho đến khi có sự khác biệt giữa IRR và MIRR:

  1. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ hoặc IRR ngụ ý một phương pháp tính toán tỷ lệ chiết khấu xem xét các yếu tố nội bộ, tức là không bao gồm chi phí vốn và lạm phát. Mặt khác, MIRR ám chỉ đến phương pháp lập ngân sách vốn, tính toán tỷ lệ hoàn vốn có tính đến chi phí vốn. Nó được sử dụng để xếp hạng các khoản đầu tư khác nhau có cùng kích thước.
  2. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là lãi suất mà NPV bằng không. Ngược lại, MIRR là tỷ lệ hoàn vốn mà tại đó NPV của dòng đầu vào bằng với dòng chảy, tức là đầu tư.
  3. IRR dựa trên nguyên tắc dòng tiền tạm thời được tái đầu tư tại IRR của dự án. Không giống như, theo MIRR, dòng tiền ngoài dòng tiền ban đầu được tái đầu tư với tỷ suất lợi nhuận của công ty.
  4. Độ chính xác của MIRR nhiều hơn IRR, vì MIRR đo tỷ lệ hoàn vốn thực sự.

Phần kết luận

Tiêu chí quyết định của cả hai phương pháp ngân sách vốn là như nhau, nhưng MIRR phân định lợi nhuận tốt hơn so với IRR, vì hai lý do chính, thứ nhất là tái đầu tư dòng tiền với chi phí vốn thực tế là có thể, và thứ hai, nhiều tỷ lệ hoàn vốn không tồn tại trong trường hợp MIRR. Do đó, MIRR tốt hơn về việc đo lường tỷ lệ hoàn vốn thực sự.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời