ISO 14001 so với ISO 9001 như thế nào?

tải xuống 5 3

Contents

ISO 14001 so với ISO 9001 như thế nào?

ISO 9001 là một Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) mang đến cho các tổ chức một cách tiếp cận có hệ thống chođáp ứng mục tiêu khách hàng (cung cấp chất lượng phù hợp). Hướng dẫn ISO 9001  trên isocus.vn

ISO 14001 là một Hệ thống quản lý môi trường (EMS) cung cấp cho các tổ chức một cách tiếp cận có hệ thống chođo lường và cải thiện tác động môi trường của họ. Hướng dẫn ISO 14001  trên isocus.vn

Tất cả các giai đoạn phát triển QMS(hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2015) và / hoặc EMS(Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001:2015), bao gồm:

  • Một ISO 14001 EMS hoàn chỉnh riêng  biệt  – dành cho những công ty KHÔNG muốn kết hợp giữa iso 9001 – iso 14001
  • ISO 14001:2015 được cấu hình đặc biệt  cho những người có QMS dựa trên ISO 9001 hiện tại (ISO 9001, ISO 13485, AS9100, v.v.)
  • Một giải pháp iso 140001 – iso 9001 hoàn chỉnh  cho những người muốn thực hiện cả hai cùng một lúc.

2Yêu cầu chung về ISO 9001 – ISO 14001

Điểm tương đồng ISO 14001 và ISO 9001 :

  • Hệ thống tài liệu (hướng dẫn và quy trình) về cách bạn lên kế hoạch để đạt được sự cải thiện
  • Kiểm soát tài liệu và hồ sơ, vv
  • Đào tạo
  • Đánh giá  nội bộ
  • Hành động khắc phục / phòng ngừa
  • Xem lại việc quản lý

ISO 9001 với  ISO 14001 chia sẻ một số yêu cầu và mục tiêu cải tiến liên tục, nhưng cũng khác nhau về cách tiếp cận và mức độ áp dụng.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời