Sự khác nhau giữa JPA và Hibernate framework

tải xuống 1

Trước khi đi vào những bài viết về JPA, thiết nghĩ mình cần làm rõ sự khác nhau giữa JPA và Hibernate bởi vì mình thấy đa số các bạn không tìm hiểu kỹ sẽ không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.

Trước tiên là nói về JPA, JPA là viết tắt của Java Persistence API, nó là đặc tả hay còn có thể gọi là chuẩn cho cách chúng ta truy cập, lưu trữ và quản lý dữ liệu giữa các đối tượng trong Java và các loại database (Object Relational Mapping). Như các bạn thấy, như tên gọi của mình, JPA chỉ là một API định nghĩa các đặc tả cần thiết và không có code hiện thực từ những đặc tả đó. Nó chỉ chứa những hướng dẫn để hiện thực Object Relational Mapping.

Trong khi đó, Hibernate là một framework hiện thực các đặc tả của JPA. Dựa vào các đặc tả của JPA, Hibernate sẽ hiện thực tất cả các tính năng cần có của một Object Relational Mapping framework. Tất cả những thay đổi trong đặc tả của JPA, Hibernate cũng phải có những cập nhập trong cách hiện thực theo những thay đổi đó.

Nói tóm lại, chúng ta có thể xem JPA là một interface và Hibernate là người hiện thực cái interface đó.

 

Trả lời