Sự khác nhau giữa xls với xlsx và xlsm (.xls, .xlsx, .xlsm)

DUOI EXCEL

Chúng ta dùng Excel hàng ngày nhưng chỉ biết là Excel có các phiên bản khác nhau và tương ứng với đó có các đuôi là .xls, .xlsx và .xlsm nhưng chưa biết được sự khác nhau của chúng

Thực tế khi chúng ta làm Excel và lưu bảng tính với chức năng Save as và chọn Type thì có rất nhiều kiểu đuôi, dạng lưu. Nhưng chúng ta sẽ có 3 dạng hay dùng nhất là xls, xlsx và xlsm. Chúng ta cùng xem hình ảnh bên dưới đây để biết được 5 sự khác nhau cơ bản và quan trọng nhất mà người dùng Excel nên biết và phân biệt.

.XLS: Hay dùng cho các phiên bản Excel cũ

.XLSX: Đuôi file Excel phổ biến nhất chiếm đến 90% dân văn phòng sử dụng

.XLSM: Đuôi file Excel có sử dụng Macro, VBA trong Excel và được ứng dụng cho dân lập trình hoặc người sử dụng các sản phẩm Excel đã được lập trình

Xem thêm: So sánh access và Excel

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời