Cách phân biệt ill và sick

sick ill

“ill” và “sick” đều mang nghĩa “ốm” nhưng chúng cũng có cách dùng khác nhau trong tiếng anh. Vậy nó khác nhau như thế nào thì chúng mình cùng tìm hiểu nhé

Contents

Cách sử dụng “sick”

Ở vị trí thuộc ngữ/tính từ (trước danh từ), “sick” thường được dùng nhiều hơn là “ill” cho nghĩa “không khoẻ.”

  • Ví dụ:

– a sick child: một đứa bé ốm yếu

– a sick cow: một con bò ốm

– He spent twenty years looking after his sick father. (Anh ta phải săn sóc ông bố bị bệnh suốt 20 năm trời.)

Ngoài ra, tính từ “sick” còn có nghĩa là “nôn nao” (feeling that you want to vomit)

Ví dụ:

– I am having a sick feeling in the stomach. (Tôi đang có cảm giác nôn nao trong dạ dày.)

– The smell of stale meat always makes me feel sick. (Mùi thịt ôi lúc nào cũng làm tôi thấy buồn nôn)

Đặc biệt, các bạn cần lưu ý cụm từ “to be sick” mang nghĩa là vomit (nôn mửa)

Ví dụ:

– The cat has been sick on the carpet. (Con mèo đã mửa ra thảm.)

– She was sick after she ate too much chocolate. ( Cô ta đã nôn sau khi ăn rất nhiều sô cô la).

Một cấu trúc nữa liên quan đến tình từ sick là: “to be sick of something/ somebody/ doing something” (chán ngấy đối với ai, việc gì hoặc làm gì).

Ví dụ:

I’m sick of the way you’ve treated me. (Tôi đã chán ngấy cái kiểu anh đối xử với tôi)

Trong văn phong không trang trọng, tính từ sick còn được sử dụng với nghĩa Cruel (độc ác, đểu cáng).
Ví dụ:

  • A sick mind (chủ tâm độc ác)
  • A sick man (gã đểu cáng)

    Cách sử dụng “ill”

    Từ “ill” được dùng để chỉ trạng thái ốm trong cả một thời gian dài cũng như ngắn. Chịu đựng căn bệnh nào đó cũng dùng từ này

Ví dụ:

–  She has been ill for 2 weeks = she has been sick for 2 weeks (Cô ấy ốm 2 tuần nay rồi)

–  Her father has been ill for 20 years. (Bố cô ấy bị ốm 20 năm nay rồi.)

“ill” khi là danh từ có nghĩa là điều xấu, điều ác, điều tồi tệ

Ví dụ:

– Don’t do that. It’s ill. (Đừng làm thế, nó là điều xấu.)

“ill” còn được dùng như phó từ có nghĩa là xấu, rủi, khó khăn
Ví dụ:

– I could ill afford for that bill. (Tôi khó mà trả nổi cho hóa đơn đó.)

 

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-09-29 14:33:29.

Trả lời