CẤU TRÚC IN ORDER TO VÀ SO AS TO TRONG TIẾNG ANH

cau truc in order to trong tieng anh2

CẤU TRÚC IN ORDER TO; SO AS TO TRONG TIẾNG ANH

Contents

I – Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh – Ý nghĩa và Cách dùng

Cấu trúc In order to và so as to có nghĩa là “để, để mà”, được dùng trong câu để giới thiệu về mục đích của hành động được nhắc đến ngay trước đó.

Ví dụ:

– I study English in order to speak to my English friend.  (Tôi học tiếng Anh để nói chuyện với người bạn đến từ Anh.)

– She works hard so as to have a better life in the future.  (Cô ấy làm việc chăm chỉ để có được cuộc sống tốt hơn trong tương lai.)

II – Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh –  Cấu trúc tiếng Anh

1. Cấu trúc in order to và so as to – Khi mục đích của hành động hướng tới chính chủ thể của hành động được nêu ở phía trước

S + V + in order/so as + (not) + to + V ….

Tình huống 1: I worked hard. I wanted to pass the test.  (Tôi học hành chăm chỉ. Tôi muốn đỗ kỳ thi.)

=> I worked hard so as to pass the test.  (Tôi học hành chăm chỉ để đỗ kỳ thi.)

Tình huống 2: I worked hard. I didn’t want to fail the test.  (Tôi học hành chăm chỉ. Tôi không muốn trượt kỳ thi.)

=> I worked hard in order not to fail the test.  (Tôi học hành chăm chỉ để không trượt kỳ thi.)

2. Cấu trúc in order to – Khi mục đích hành động hướng tới đối tượng khác

S + V + in order + for O + (not) + to + V ….

Tình huống: She works hard. She wants her kid to have a better life.  (Cô ấy làm việc chăm chỉ. Cô ấy muốn con mình có cuộc sống tốt hơn.)

=> She works hard in order for her kid to have a better life.  (Cô ấy làm việc chăm chỉ để con cô ấy có cuộc sống tốt hơn.)

2) Một vài lưu ý về cấu trúc in order to / so as to trong tiếng Anh.

– Cấu trúc in order to/ so as to chỉ áp dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau

– Bỏ chủ từ câu sau bỏ các chữ want like hope…giữ lại từ động từ sau nó.

Ví dụ:

I study hard.I want to pass the exam.

-> I study hard in order to pass the exam.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời