Phân biệt HOLIDAY và VACATION

tải xuống 4 1

Bạn thường sử dụng HOLIDAY và VACATION như thế nào​? Hãy xem 1 số ví dụ bên dưới nhé:

Về nghĩa, HOLIDAY và VACATION đều có chung nghĩ là KỲ NGHỈ, tuy nhiên cách sử dụng sẽ có đôi chút khác biệt nhau:​

 HOLIDAY​: được dùng để chỉ các KỲ NGHỈ CHUNG của tất cả mọi người như: Lễ Quốc Khánh (2/9), Năm mới (1/1), vv..

Ex: We get ten days’ New year holiday this year.
(Chúng ta có 10 ngày nghỉ năm mới năm nay)

 

– VACATION: dùng để chỉ những kỳ nghỉ MANG TÍNH CHẤT DU LỊCH của các nhân hoặc một nhóm người nhiều hơn.
Ex: I plan to spend a vacation in Australia.
(Tôi dự định trải qua kỳ nghỉ tại Úc)

*Chú ý: Đây là cách dùng trong tiếng Anh của người Mỹ, đối với Tiếng Anh của người Anh điều sử dụng HOLIDAY cho cả 2 trường hợp.

 

Trả lời