Sự khác nhau giữa Anh Anh và Anh Mỹ

sukhacbietgiuaanhanhvaanhmy

Anh Anh & Anh Mỹ có điểm nào khác nhau? Do sự giao thoa văn hóa và truyền thông Internet  làm cho sự khác biệt trong ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Mỹ đã rút ngắn lại hay là họ hiểu cách nói của nhau.Tuy vậy, để phân biệt được đâu là tiếng anh Anh, đâu là tiếng anh Mỹ thì bạn không cần phải học hết một khóa học toeic mới phân biệt được đâu.

1. Người Anh nuốt âm ‘r’, người Mỹ nuốt âm ‘t’

  • Trong tiếng anh Anh âm /r/ bị lược bỏ hoàn toàn , Người Mỹ thì uốn cong lưỡi để phát âm cho âm này
  • Với âm /t/ người Anh phát âm chính xác và rõ ràng, người Mỹ có xu hướng bỏ qua âm này và gần như thay thế nó bằng âm /d/

2. Sự khác nhau giữ Anh Anh & Anh Mỹ còn thể hiện trong nguyên âm /æ/ (hay còn gọi là e bẹt) : Người Anh có thiên hướng phát âm thiên về “a” người Mỹ phát âm có thiên hướng thiên về “e”

3. Người Anh dùng từ ‘just’, ‘already’ hay ‘yet’ trong câu với  thì hiện tại hoàn thành – the present perfect. Trong khi đó người Mỹ họ thường dùng thì quá khứ đơn giản- the simple past tense.

Giọng Anh Anh luôn khiến ta có cảm giác lịch sự, trang trọng hơn trong giao tiếp. Còn giọng Anh-Mỹ tạo sự phóng khoáng, thoải mái, dễ nghe.. Việc tìm hiểu những điểm khác biệt giữa hai chất giọng này sẽ giúp các bạn rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày, trong các kỳ thi (như thi IELTS, TOEFL, TOEIC). Đặc biệt nếu bạn nào đã làm nhiều đề thi thử toeic có thể dễ dàng nhận thấy, giọng Am.E chiếm tới 70-80% trong phần Listening, trong khi Br.E chỉ chiếm khoảng 10-15%. 

Đặc điểmAnh – Anh
(British English – Br.E)
Anh – Mỹ
(American English – Am.E)
Phụ âm R ở cuối từ–      Âm /r/ bị lược bỏ hoàn toàn–      Phát âm rất nặng và rõ, lưỡi cong ngược vào trong
Thoáng qua thì nghe có vẻ như phát âm theo giọng Anh dễ hơn phát âm theo giọng Mỹ, nhưng không hẳn là vậy. Ví dụ, khi nghe cụm từ by the /steəz/ thì bạn sẽ khó nhận ra nghĩa của từ /steəz/ là gì. Tuy nhiên, nếu nghe phát âm theo giọng Mỹ /steərz/, bạn có thể biết được đó là từ stairs.
Ví dụ:
·        Car [(Br.E) kaː] [Am.E) kaːr]
·        Floor [(Br.E) flɔː] [Am.E) flɔːr]
·        Board [(Br.E) bɔːd] [Am.E) bɔːrd]
·        Bare [(Br.E) beə ] [Am.E) ber]
Phụ âm /t/ ở giữa 2 nguyên âm–      Vẫn phát âm là “t” rõ ràng và chính xác–     Phát âm nhẹ hơn, có xu hướng thay thế “t” bằng “d”
Ví dụ:
·        Item: [(Br.E) aɪ.təm ] [Am.E) aɪ.dəm ]
·        Bottle [(Br.E) bɔtl ̩] [Am.E) ba:dl]
·        Computer [(Br.E) kəm’pju:tə] [Am.E) kəm’pju:dər]
·        Letter [(Br.E) ‘letə] [Am.E) ‘ledər]
Nguyên âm /æ/– Đọc hẳn thành âm /a/
 
– Đọc thành âm nửa a nửa e.
Bí quyết của cô để đọc âm này đó là há miệng như đang chuẩn bị nói a, nhưng từ vị trí đó, hãy cố gắng bật âm e.
Như các bạn nhìn trên hình, âm /æ/ này được Am.E phát âm tròn miệng hơn so với âm /e/ trong từ “letter”
Ví dụ:
·        Fast [(Br.E) fɑːst ̩] [Am.E) fæst]
·        Staff [(Br.E) stɑːf  ̩] [Am.E) stæf]
·        Cat [(Br.E) kɑːt] [Am.E) kæt]
·        Lamp [(Br.E) lɑːmp  ̩] [Am.E) læmp]
Nguyên âm o (box, top, hot, god)– Được phát âm tròn miệng là /ɒ/– Bị đọc trệch hẳn thành /a:/
Ví dụ:
·        Document [(Br.E) dɒkjʊmənt ] [Am.E) dɑːkjʊmənt]
·        Occupied [(Br.E) ɒkjʊpaɪd  ] [Am.E) ɑːkjʊpaɪd]
·        Copy [(Br.E) kɒpi ] [Am.E) kɑːpi]
·        Monitor [(Br.E) mɒnɪtə ] [Am.E) mɑːnɪtə ]
Các chú ý khác·        Either [ˈaɪðər]
·        Neither [ˈnaɪðər]
·        Via [vaɪə]
·        Privacy /’praɪvəcɪ/
·        Direction /daɪ’rekʃn/
·        Clerk [klɑːk ̩]
·        Garage [gæridʒ ̩]
·        Schedule [ˈʃɛdjuːl]
·        Either [ˈiːðər]
·        Neither [niːðɚ]
·        Via [viː.ə]
·        Privacy [’prɪ:vəcɪ]
·        Direction [dɪ:’rekʃn]
·        Clerk [klɝːk]
·        Garage [gəˈrɑːʒ]
·        Schedule [skedju:l]
4.3/5 - (6 bình chọn)

Trả lời