Sự khác nhau giữa Either và Neither

neither va either

Either vs. Neither – Phân biệt Either và Neither

Chúng ta phân biệt 2 cách dùng của cặp từ either và neither này như sau: 1) Dùng để chỉ các đối tượng trong một tập hợp có 2 người hoặc vật: 2) Dùng để nói theo câu trước. (…)

Ta phân biệt 2 cách dùng của cặp từ either và neither này như sau:

1) Dùng để chỉ các đối tượng trong một tập hợp có 2 người hoặc vật:

– Neither trong trường hợp này dịch là: không cái/người nào trong số đó(2 cái/người).

Ví dụ:

I have two books. Neither of them is interesting.

Tôi có hai quyển sách. Không quyển nào hay cả.

– Nhưng khi tập hợp có từ 3 đối tượng trở lên thì không được dùng neither mà phải dùng none.

Ví dụ:

Sai: I have three books. Neither of them is interesting.

Đúng: I have three books. None of them is interesting.

Tôi có 3 quyển sách. Chả quyển nào thú vị cả.

– Either: dùng để nói một trong hai cái gì.

Ví dụ:

I have two books. Either of them is interesting.

Tôi có hai quyển sách. Một trong hai quyển rất hay.

– Nếu tập hợp là 3 trở lên thì không được dùng either mà phải dùng one.

Ví dụ:

Sai: I have three books. Either of them is interesting.

Đúng: I have three books. One of them is interesting.

Tôi có 3 quyển sách. Một quyển trong số đó rất thú vị.

2) Dùng để nói theo câu trước đó.

Ví dụ:

She doesn’t go to school. Neither do I. = She doesn’t go to school. I do not either.

Cô ấy không đi học. Tôi cũng không đi.

She can’t swim. Neither can I. = She can’t swim. I can either.

Cô ấy không biết bơi. Tôi cũng không biết bơi.

Lưu ý: cách dùng này chỉ áp dụng cho câu phủ định. Nếu là câu xác định thì phải dùng too hoặc so.

Ví dụ:

Sai: I like dogs. He does either.

Đúng: I like dogs. He does, too.

Tôi thích chó. Anh ấy cũng vậy.

Sai: I like dogs. Neither does he.

Đúng: I like dogs. So does he.

Tôi thích chó. Anh ấy cũng vậy.

3/5 - (2 bình chọn)

Trả lời