Sự khác nhau giữa To Have và There is (are)

cau truc there is there are

Cả To have và There is/There are đều dịch ra tiếng Việt là “Có”. – To have được dùng chỉ sự sở hữu – There is/are được dùng chỉ tình trạng chứ không chỉ sự sở hữu (…)

Cả To have và There is/There are đều dịch ra tiếng Việt là “Có”. Vậy có sự khác biệt nào giữa chúng?

– To have được dùng chỉ sự sở hữu

Ví dụ:
I have two houses.

Tôi có hai ngôi nhà.

We have two children.

Vợ chồng tôi có hai cháu nhỏ.

I have the right to defend myself.

Tôi có quyền tự vệ.

Everyone over 18 has the right to vote.

Ai trên 18 tuổi có quyền đi bầu.

– There is/are được dùng chỉ tình trạng chứ không chỉ sự sở hữu

Ví dụ:

There are only three Vietnamese students in my class.

Lớp tôi chỉ có ba học sinh Việt.

Lưu ý:

Từ “có” trong Tiếng Việt nếu chỉ tình trạng, thường dùng “to be + adjective”

Ví dụ:
She is pregnant.

Cô ta có bầu.

Is your daddy home?
Ba em có nhà không?

Ghi nhớ:
-Sau There is là danh từ số ít, sau there are là danh từ số nhiều:

Ví dụ:

There’s a letter for you on the table.

Có 1 lá thư của anh ở trên bàn.

There are 5 houses on this road.

Đường này có 5 căn nhà.
————————
Để đăng ký tham gia các lớp tiếng Anh tại English Home, hãy comment hoặc inbox để được tư vấn và hẹn lịch trước khi đến hoàn tất ghi danh.

 

Trả lời