sự khác nhau giữa update và upgrade

tải xuống 17

Update tức là cập nhật, nghĩa là download những thông tin mới nhất dành cho chường trình đó ( như virus list, các tin tức mới,…)

Upgrade nghĩa là nâng cấp, có nghĩa là từ bản cũ của chương trình lên một bản mới hơn ( ví dụ như chương trình A bản 1.0.3 lên thành bản 1.0.4 )

 

4.2/5 - (5 bình chọn)

Trả lời