Sự khác nhau giữa Wound và Injure Details

tải xuống 15 1

Chúng ta xem 2 câu ví dụ sau về cách dùng wound và injure:

1. Three people were wounded in the car accident this morning – Sai

2. Three people were injured in the car accident this morning – Đúng

Vậy sự khác nhau giữa 2 từ wound và injure là gì?

Chúng ta thấy rằng trong nghĩa tiếng Việt, 2 từ wound và injure đều có nghĩa là bị thương. Nhưng trong tiếng Anh 2 từ này có sự phân biệt trong cách dùng.

+ Chúng ta dùng injured chứ không phải là wounded khi chúng ta nói về tai nạn (accident). Ai đó bị thương trong 1 vụ tai nạn thì ta dùng injured.

+ Chúng ta dùng wounded khi nói về ai đó bị thương trong 1 cuộc chiến, đánh nhau (bị thương bởi súng, dao, hoặc vật gì đó)

Ví dụ:

+ Five soldiers were wounded in the battle yesterday. – Đúng

+ Five soldiers were injured in the battle yesterday. – Sai

Trả lời