PHÂN BIỆT HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

so sanh hien tai hoan thanh qua khu hoan thanh
so-sanh-qua-khu-hoan-thanh-hien-tai-hoan-thanh

Hiện tại hoàn thành diễn tả hành động trong quá khứ và kéo dài tới hiện tại  hay một hành động xảy ra  tại thời điểm không xác định. Reference point là hiện tại
FORM: HAVE/HAS+ Ved
Các bạn xem ví dụ sau đây:
–  I have been to Japan twice. (hành động ko xác định thời điểm, tính tới thời điểm hiện tại tôi đã ở Nhật 2 lần, đã đi và về)
–  Janet has lived abroad for five years. (hành động kéo dài từ quá khứ tới hiện tại vẫn ở nước ngoài)
Quá khứ hoàn thành diễn tả hành động xảy ra kéo dài tới một thời điểm nào đó trong quá khứ (xác định được thời điểm trong quá khứ) Reference point là quá khứ
FORM: HAD+ Ved
Các bạn xem ví dụ sau:
– I went to Japan in 1988 and 1991.I turned 10 years old in 1994. I had been to Japan twice by the time I was 10 years old. (Trong trường hợp này thì tôi đã ở Nhật 2 lần kể từ lúc tôi 10 tuổi, 10 tuổi là thời điểm xác định trong quá khứ, còn hiện nay tôi đã lớn hơn)

 

Trả lời