Sự khác biệt chính của ISO 45001:2018 VÀ OHSAS 18001

tải xuống 1 11

ISO 45001 là gì?

-ISO 45001vừa được ban hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 và là tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

– ISO 45001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và hướng dẫn sử dụng, cho phép các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn chặn thương tích, bệnh tật, tính mạng liên quan đến công việc và chủ động cải thiện việc thực hiện OH&S.

– ISO 45001 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trên thế giới bất kể quy mô, loại hình hoặc tính chất của doanh nghiệp.

– ISO 45001 thay thếOHSAS 18001, tài liệu tham khảo trước đây của thế giới về quản lý OH&S (các tổ chức hiện được chứng nhận theo OHSAS 18001 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021 sẽ được chuyển sang ISO 45001).

ISO 45001 giống OHSAS 18001 như thế nào?

– Mục đích: mục đích chung để tạo ra khuôn khổ quản lý phòng ngừa thương tích, bệnh tật và tính mạng của nhân viên là như nhau đối với cả 2 tiêu chuẩn.

– Kế hoạch-thực hiện- kiểm tra- hành động: chu kỳ PDCA là nền tảng tạo ra nguyên tắc cho 2 tiêu chuẩn.

– Các điểm tương đồng khác: Nhiều yêu cầu được đề cập trong OHSAS 18001 mặc dù đã hợp nhất, xây dựng lại hoặc mở rộng, được tìm thấy trong ISO 45001, bao gồm các yêu cầu chính sách; xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác; mục tiêu cải tiến; yêu cầu nhận thức; yêu cầu năng lực; các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ hệ thống; và các yêu cầu để theo dõi, đo lường và phân tích cách thức hoạt động và cải tiến của OH&S.

Một số điểm khác biệt chính giữa ISO 45001 và OHSAS 18001 là gì?

– Cấu trúc: cấu trúc củaISO 45001dựa trên Phụ lục SL là khung lược sử dụng trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, giúp việc triển khai dễ dàng và hiệu quả hơn.

– Cam kết quản lý: ISO 45001 yêu cầu kết hợp giữa sức khỏe và an toàn vào hệ thống quản lý tổng thể của tổ chức, yêu cầu quản lý để lãnh đạo có vai trò mạnh mẽ hơn trong OH&S.

– Sự tham gia của người lao động: ISO 45001 yêu cầu đào tạo và giáo dục nhân viên để xác định các rủi ro và giúp tạo thành công một chương trình an toàn, cho phép sự tham gia rộng rãi của nhân viên.

– Mối nguy hiểm và rủi ro: ISO 45001 tuân theo quy trình phòng ngừa, yêu cầu đánh giá và khắc phục các rủi ro nguy hiểm trước khi gây tai nạn và thương tích, không giống như OHSAS 18001 chỉ tập trung vào kiểm soát nguy cơ.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời