Thuốc kháng sinh và kháng viêm

tải xuống 15

Thuốc Kháng sinh

Đó là những chất thiên nhiên được gây cấy từ vi sinh vật, hoặc được tổng hợp hay bán  tổng hợp hóa học .  Chúng có khả năng hủy diệt hoặc làm chậm lại sự phát triễn và bành trướng của vi sinh vật gây bệnh .

Các chất này có thể là thuốc trụ sinh  (antibiotique), các sulfa ( sulfamide ) , thuốc diệt siêu vi ( antiviraux ) , thuốc diệt nấm (antifongiques), chất tẩy uế ( desinfectants), và các loại thuốc sát trùng ( antiseptiques) . 

 Thuốc Kháng Viêm

Viêm là một hiện tượng tổng hợp các phản ứng xảy ra ở một nơi nào đó trong cơ thể khi bị kích thích bởi tác nhân gây viêm.

Nơi bị viêm:  Bất cứ chỗ nào, nhưng thường ở khớp, nội tạng, thần kinh.

Tác nhân gây viêm:
●    Sinh học (virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm).
●    Vật lý (chấn thương).
●    Hóa học (vi tinh thể trong goutte: urate).
●    Miễn dịch (thấp khớp, viêm đa khớp dạng thấp).

 

Trả lời