Phân biệt oxit – axit – bazơ – muối

cac axit manh va axit yeu thuong gap

PHÂN BIỆT OXIT – AXIT – BAZƠ – MUỐI

61

62

63

64

65

66

67

68

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-09-05 03:42:28.

Trả lời