PHÂN BIỆT HERE & THERE

pic2

Là hai từ đồng âm nhưng dị nghĩa.

Here (adv): /hɪə(r)/ có nghĩa: nơi đây, ở đây, chốn này. Ta dùng here để chỉ nơi chốn mà người nói hay người viết đang ở đó, còn there (adv): /ðeə(r)/ thì ám chỉ những nơi khác.

Ta dễ dàng so sánh here và there.

Hello, is David there ? – No, I’m sorry, he is not here.
(Hello, có David ở đó không? Không, rất tiếc, anh ấy không có ở đây).

Here và there không dùng như những danh từ.

This place is terrible. Hoặc: It is terrible here.
(Ở đây kinh quá). Ta không nói: Here is terrible.
Did you like that place ?
(Bạn có thích nơi đó không ? ). Ta không nói: Did you like there ?

Here còn có cách dùng thông dụng là đặt ở đầu câu với hàm ý nhấn mạnh. Cấu trúc đó là “ here + verb + Noun “.

Here come the bus !
(Xe buýt đến rồi).

Cấu trúc ” here + pronoun + verb ” cũng rất thông dụng.

Here they are !
(Chúng đây rồi ! ).

Trả lời