Sự khác nhau giữa invent và discover?

tải xuống 19

Sự khác nhau giữa Invent và Discover là gì? Làm sao để phân biệt cách sử dụng Invent và Discover. Chúng ta hãy xem các ví dụ sau đây để làm sáng tỏ điều này.

 

✗ They discovered a very useful car.

✓ They invented a very useful car.

✗ Scientist invented a new planet yesterday.

✓ Scientist discovered a new planet yesterday.

 

Các phân biệt:

Chúng ta sử dụng Invent khi nói tới vật gì đó mà do con người tạo ra. Ví dụ: Điện thoại, ô tô, xe máy vv…

Chúng ta dùng Discover khi nói tới gì đó mà nó đã tồn tại ngoài ý muốn của con người, tìm ra cái gì đó nó bị ẩn đi mà con người chưa biết. Ví dụ: một hành tinh, hòn đảo, một loài động vật hoang dã v.v..

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời