sự khác nhau giữa giành và dành

tải xuống 2

Dành và giành đều là động từ, tuy nhiên:
Dành: dùng trong trường hợp để dành lại một thứ gì đó về sau, hoặc để cho ai đó, với ý nghĩa cho đi.
Ví dụ: dành dụm, dỗ dành, dành cho, dành để, để dành, dành tình cảm, dành tiền, dành phần, dành riêng, dỗ dành, dành thì giờ, …
Giành: dùng trong trường hợp cố gắng đoạt lấy một thứ gì đó, với ý nghĩa lấy về.
Ví dụ: giành giải, giành giật, tranh giành, giành nhau, giành cúp vàng, giành huy chương vàng, giành quyền, giành ăn, giành lại, giành lấy tự do, giành thắng lợi, giành thị trường, …

Ngoài ra thì từ Giành cũng là Danh từ, ví dụ: giành hoa, giành lúa, cái giành (đồ đan bằng tre lứa có đáy phẳng).

dành hay giành,giành hay dành,dành và giành,giành và dành,cái giành

 

 

 

Trả lời