Sự khác nhau giữa MD4 và MD5 là gì bạn đã biết chưa?

tải xuống 2 1

Sự khác nhau giữa MD4 và MD5: MD5 (MD5 Message-Digest Algorithm) là một thuật toán tóm tắt thông điệp, là một hàm băm mã hóa được dùng để chứng thực sự toàn vẹn của nội dung. Nội dung sau khi băm qua thuật toán MD5 kết quả thu được là một Checksum, được biết với tên khác là hash code hoặc hash value – có kích thước cố định 32 ký tự hexa tương đương với 128 bit, được dùng để so sánh thay vì phải dùng nội dung dữ liệu để so sánh.

Thuật toán tiêu hóa thông điệp MD4 là một hàm băm mật mã được phát triển bởi Ronald Rivest vào năm 1990. Độ dài tiêu hóa là 128 bit. Thuật toán đã ảnh hưởng đến các thiết kế sau này, chẳng hạn như thuật toán MD5, SHA-1 và RIPEMD. Chữ viết tắt “MD” là viết tắt của “Message Digest.

5 Điểm khác nhau giữa MD4 và MD5

  1. Một vòng thứ tư được thêm vào
  2. Mỗi bước bây giờ có một phụ gia duy nhất không đổi
  3. Các chức năng g ở vòng 2 đã được thay đổi (XY v XZ v YZ) để (XZ v Y not(Z)) để làm g ít đối xứng
  4. Mỗi bước bây giờ có thêm trong kết quả của bước. Điều này thúc đẩy nhanh hơn “thác hiệu quả”
  5. Thứ tự đầu vào được truy cập trong vòng 2 và 3 là thay đổi, để làm cho các mô hình nhỏ như nhau.
  6. Số tiền được chuyển đổi trong mỗi vòng được khoảng tối ưu hóa, để mang lại một nhanh hơn “hiệu ứng khác”. Những thay đổi trong viên đạn khác nhau là khác nhau.

 

Trả lời